VACUNACIÓ TRIPULACIONS

VACUNACIÓ TRIPULACIONS

Generalitat de Catalunya

Sra. Montserrat Martínez

Responsable executiva de vacunació a Catalunya

Distingida Sra.

L'associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant, que em forn a presidir, al costat de l'Apostolat de la Mar de Barcelona- Stella Maris- i altres institucions, venim preocupant-nos, com no pot ser d'una altra manera pel procés de vacunació dels marins espanyols.

Els marins, mercants i de la pesca, són treballadors essencials, qualificació reconeguda per les Nacions Unides i el govern espanyol entre altres entitats, i per això han de tenir un tracte específic i prioritari en els plans de vacunació. Amb data 1 de desembre del passat any, l'assemblea general de les Nacions Unides va exhortar als països membres al fet que designessin als marins com a treballadors clau. Fins ara 55 Estats membres (entre ells Espanya) així ho han fet. Aquesta resolució de les Nacions Unides podria exercir un paper important a l'hora d'atorgar a la gent de mar un accés prioritari a una vacuna segura, com ha declarat el mateix secretari general de l'OMI, Kitack Lim.

No obstant això, i fins avui, no hem estat capaços d'obtenir una resposta clara de les institucions administratives espanyoles, i en concret deel seu departament en el qual al nostre col·lectiu es refereix, la qual cosa impedeix qualsevol planificació a les empreses que el componen.

Agrairíem una informació la més detallada possible sobre:

-La confirmació que els treballadors de la mar (marins mercants i pescadors) estiguin inclosos en el que el pla de vacunació del govern d'Espanya denomina tercer grup de treballadors essencials que està programat per a rebre la vacuna a partir del mes de juny.

Sí que sabem que, per descomptat, no han estat inclosos ni el primer ni en el segon grup.

-No tenim tampoc cap guia/referència de com es comunicarà la convocatòria per a la seva vacunació als tripulants dels vaixells, on podrà ser subministrada la vacuna ni els qui s'ocuparan d'injectar-la.

Creiem que Vostè, com a responsable executiva de vacunació de la Subdirecció General de Promoció de la Salut, és la persona a Catalunya que amb millor coneixement pot informar-nos. No obstant això, de no ser Vostè la responsable en aquest cas concret, li preguem que ens indiqui a qui hem de dirigir-nos amb aquestes qüestions.

Molt cordialment

Agustín Montori president de l'Associació catalana de Capitans de la Marina Mercant

Ricard Rodríguez Martos director de l'Apostolat de la Mar de Barcelona