UNCTAD, L'INFORME

UNCTAD, L'INFORME

La implosió, durant i després de la pandèmia, de moltes estructures portuàries, sobretot occidentals, sobretot americanes, sobretot en el Pacífic i sobretot en el trànsit de les mercaderies contenerizadas que són les més valor, ha posat la por en el cos (i en la cartera) a les economies avançades.

D'aquesta por neix l'informe de UNCTAD que ens ocupa. Algunes vegades, no sempre, un treball divulgatiu redactat per funcionaris públics (internacionals o nacionals) resulta agradecidamente didàctic. I volem entendre com a didàctic tot allò que més que exposar algun concepte nou, que també, el que aconsegueix és posar ordre i mètode en els conceptes ja sabuts.

És per això que donem la benvinguda a l'informe UNCTAD sobre Resiliència en els Ports. Eines i Mètodes. Un document clarificador com a pocs i tan dirigit (gairebé una crida), al conjunt d'actors de la logística marítima, com als responsables directes de la gestió portuària.

A més de les seves anàlisis, també ens crida l'atenció els seus esquemes de conceptes i els seus mapes explicatius, així veiem que, per a mostrar la connectivitat marítima mundial l'enfocament cartogràfic és polar i no mercatoriano, o els curiosos mapa-mundi de desastres que són accessibles en l'apartat d'eines.

Si cal esmentar algun punt feble, assenyalaríem la poca rellevància dedicada a les duanes, nostre partner estratègic més important, el nostre “proveïdor inevitable”. L'informe les nomena, si, però, com de puntetes. Aquest és un defecte típic, constant, gairebé una llei, en els informes editats per equips d'organitzacions governamentals (o supranacionals) vinculades al nostre sector, és a dir, aquells col·lectius professionals que no han de competir diàriament pel seu espai en un mercat obert.

En contrast, aquest “suau oblit” mai apareix en els estudis generats per organitzacions empresarials. Per exemple; en l'última reunió de FETEIA (veure Naucher:

https://www.naucher.com/feteia-presenta-las-conclusiones-de-su-xii-congreso-que-se-ha-celebrado-en-algeciras/

, dels quinze punts de les seves conclusions, vuit d'ells estan vinculats a les gestió duanera.

Malgrat això, insistim, és un treball de UNCTAD que aplaudim, recomanem i difonem sense cap mena de dubte. Aquí ho teniu:

https://resilientmaritimelogistics.unctad.org/guidebook/part-i-building-port-resilience-tools-and-methods

                                                                                                                                       Víctor Rubio

PS:

-En relació a la connectivitat marítima, el nostre país surt molt ben parat en aquest informe, millor que França, millor que Itàlia, millor que... En aquest aspecte, com en el de les plantes regasificadoras, també estem en la divisió d'honor de nostra tan estressada Europa actual.

-A la foto Rebeca Grynspan, Secretaria General d'Unctad.