The Legal Handbook Shipmaster 2020

The Legal Handbook Shipmaster 2020

Com consta en la seva pàgina inicial:

Aquest manual no és només la guia legal estàndard per al capità del vaixell, sinó també per a tots els altres marins, armadors i operadors. A més, és la referència essencial per als instituts de formació marítima i per a tots els departaments governamentals involucrats en el Dret Marítim a tot el món.

Aquesta nova actualització és clara i valenta. N'hi ha prou amb veure els punts 20 i 21 de la 1a Part on amb senzillesa i naturalitat se centra en el capítol de l'auxili en la mar a persones en perill -El capità del vaixell té l'obligació de prestar assistència a les persones en perill en la mar independentment de la seva nacionalitat, estatus o les circumstàncies en les quals es troben. Aquest és un principi marítim de llarga tradició, així com una obligació consagrada en el dret internacional, denominada "germanor en la mar"- I, a continuació, no eludeix, tot el contrari, el tema de refugiats i exiliats.

El nostre agraïment infinit a l'autor, Peter van der Kruit i a la Netherland Shipmasters’ Association

El Manual al complet el trobéssiu en la carpeta de DOCUMENTS d'aquesta web.