SI LA MEVA VEU MORÍS A TERRA

SI LA MEVA VEU MORÍS A TERRA

En memòria de Félix Socias Bruguera

 

Si mi voz muriera en tierra

Llevadla al nivel del mar

Y dejadla en la ribera

Llevadla a nivel del mar

Y nombradla capitana

De un blanco bajel de guerra

Oh mi voz condecorada

Con la insignia marinera

Sobre el corazón un ancla

Y sobre el ancla una estrella

Y sobre la estrella el viento

Y sobre el viento la vela

                                                                                               Rafael Alberti. Poemas de la Mar.

 

Félix Socias Bruguera, Capità de la Marina Mercant, amb una dilatada carrera de CAMPSA, fundador al costat d'altres col·legues i president durant diversos anys de l'Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant, va morir el dia 13 de gener a la tarda per causa de greu malaltia sobrevinguda. He tingut el privilegi de gaudir de la companyia i amistat de Félix durant els últims vint anys, tant en la ACCMM com en l'Associació d'Amics de Nostromo, al Premi dels quals va dedicar el seu temps i col·laboració.

Félix ha estat un company amb el qual sempre s'ha pogut comptar. Bona mar i bona derrota en aquesta navegació final.

Agustin Montori

President e la ACCMM