RECOMANEM

RECOMANEM

Els Capitans Jesus Ezequiel Martinez Marín, Mariano Badell i Agustin Montori, el primer d'ells coordinador del grau universitari en Logística i Negoci Marítim i doctor en ciències nàutiques; els altres havent desenvolupat diverses activitats empresarials i didàctiques en la universitat, han publicat el seu segon llibre en comú:

TRANSPORTE MARITIMO DE MERCANCIAS PELIGROSAS

Treball molt complet i eminentment practico que pretén facilitar la comprensió i execució d'operacions de transport marítim de mercaderies perilloses a professionals, estudiants i tercers.

Recordem que els tres autors ja havien publicat prèviament el conegut MANUAL DE TRANSPORT MARITIMO en Marge Books i que ha tingut àmplia difusió a Espanya i la America Hispana.

                                                                                                                                           ACCMM