ORGANIZATCIO MARITIMA INTERNACIONAL

ORGANIZATCIO MARITIMA INTERNACIONAL

Com tots sabem l'Organització Marítima Internacional és l'agència especialitzada de la Nacions Unides responsable de la regulació del transport marítim internacional.

Regula i cuida els principals acords internacionals que afecten la seguretat dels vaixells mercants, a les seves tripulacions i també a la dels oceans.

Els convenis SOLAS, (Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana en la mar), MARPOL, (Conveni internacional per a prevenir la contaminació pels vaixells). STCW, (Conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar). Codi IMDG, (Codi Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses, de caràcter obligatori des de 2003) o el Reglament Internacional per a Prevenir Abordatges, ens donen una idea de la importància que té aquesta agència en el món del shipping

Actualment té 174 països membres més 3 associats, la seva seu està a Londres i el seu recentment renovat Secretari General és el coreà Kitack Lim, ex marí i ex president del port de Busan.

Aquesta agència internacional, indispensable, ha seleccionat el pròxim dia 24 de setembre com a dia internacional del transport marítim. Dons molt bé, que se celebri! i ens apuntem amb ganes i entusiasme a difondre aquesta data i només assenyalarem dos petits comentaris.

Comentari 1. En un any tan difícil per a tots, la flota mercant ha mantingut el flux de subministraments essencials per a la salut i per a la indústria de tots els països. El “món”, en contrapartida, gràcies a les prevencions cegues de moltes administracions nacionals i corporatives, ha castigat a les tripulacions dels vaixells fins fora mida a l'hora de desembarcar-se per vacances per a tornar a la seva casa. Segur que la IMO ha après alguna cosa ens ho podran explicar?

Comentari 2. A nivell local assenyalar el 24 de setembre com a dia de la mar ens pot generar un innecessari conflicte per intrusisme entre la Verge del Carmen i la Verge de la Mercé encara que estem segurs que les nostres molt estimades patrones, que estan en els cels, solucionessin això millor que els nostres benvolguts representants que estan en la terra.

                                                                                                                                                            MERCANTE