L'ACCMM VA CELEBRAR EL PASSAT 6 D'ABRIL LA SEVA ASSEMBLEA ANUAL

L'ACCMM VA CELEBRAR EL PASSAT 6 D'ABRIL LA SEVA ASSEMBLEA ANUAL

DECISIONS DE L'ASSEMBLEA ANUAL DE L'ANY 2017

1. L'assemblea aprova per unanimitat la comptabilitat i l'estat d'ingressos i despeses de l'any 2016.
2. L'assemblea aprova per unanimitat la proposta de compartir associats amb l'Associació Vizcaína de Capitans de la Marina Mercant.
3. L'assemblea aprova delegar en la Junta de Govern l'organització de l'homenatge als associats majors de 90 anys i l'organització d'un acte en memòria dels morts.
4. L'assemblea aprova per unanimitat la proposta de compartir seu social amb el Col·legi d'Enginyers Navals i amb Estudis Marítims Naucher, SL.
5. L'assemblea aprova per unanimitat emetre comunicats i notes de premsa de la ACCMM en defensa de la professió i dels professionals en els casos en què els marins siguin criminalitzats després de patir un accident. S'aprova la redacció d'una nota concreta en defensa dels marins del vaixell MIDVOLGA-2, processats per la jurisdicció penal després de la col·lisió amb el pesquer EL FAIRELL.