INFORME DE MARIANO BADELL SOBRE L'ASSAMBLEA ANUAL DE CESMA A RIGA (LETONIA)

INFORME DE MARIANO BADELL SOBRE L'ASSAMBLEA ANUAL DE CESMA A RIGA (LETONIA)

L'assemblea anual de l'CESMA (Confederation of European Ships Masters Associations) va tenir lloc els passats 11 i 12 de maig, a Riga, Letònia. Per als qui no la coneguin, Riga és una ciutat bàltica, amb un centre històric molt ben conservat, o restaurat. Per la perifèria abunden els blocs de pisos estil soviètic. L'Associació de Capitans de de la Marina Mercant de Letònia, LKKA, va organitzar l'esdeveniment de forma correcta, tot molt ben organitzat, tant les sessions de treball com les passejades per Riga i el sopar de cloenda.

En nom de l'Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant (ACCMM) van assistir a l'assemblea anual de CESMA dels capitans Mariano Badell i Enrique Forcano. El dia 11 va tenir lloc la reunió de la Junta de Govern de CESMA, en una sala cedida per la capitania del port de Riga, a on vam arribar a bord d'una bella embarcació després d'una memorable navegació des del centre de Riga. Després de les acreditacions i presentacions, el secretari general, capità Van Wijnen, va llegir l'estat de comptes de la Confederació, el desviament respecte al pressupost de l'any anterior, i el pressupost per a aquest any 2017.

En aquest apartat, a la vista que per a la web destinen només 220,00 € del pressupost, la delegació de l'associació catalana va comentar que el web no s'actualitza des de 2014 i no es publiquen en ella els CESMA NEWS. El capità Van Wijnen confessar que tenen un problema de bloqueig del web actual i estan estudiant la millor manera de resoldre-ho.

Després de la part comptable, la junta va passar a tractar els temes que formaven part del dia de l'assemblea general de l'endemà. A la CESMA cada any l'assemblea decideix els punts a seguir durant l'any, és a dir, el programa de treball de la junta en les seves visites a les entitats europees o internacionals d'àmbit marítim, el que s'anomena Resolutions from Cesma Aga, on la assemblea indica a la junta els punts sobre els quals ha de treballar fins a la següent assemblea.

A l'assemblea d'aquest any, l'assemblea va discutir sobre:

Resolució 1. Criminalització dels Marins

Resolució 2. Pirateria

Resolució 3. Fatiga i seguretat a bord

Resolució 4. Seguretat en ro-ro i vaixells de passatge

Resolució 5. Accidents en maniobres d'amarratge

Resolució 6. Ocupació per marins europeus

Resolució 7. Emigrants il·legals a la Mediterrània

Resolució 8. Futur dels simuladors en la indústria marítima

Resolució 9. Reducció de la paperassa documental a bord

Resolució 10. Construcció segura dels VLOC (Very Large Ori Carrier)

Gran part de les resolucions es repeteixen cada any, i simplement s'actualitzen, com la criminalització dels marins, tema recurrent i sense resoldre. Referent a això convé apuntar que en diversos països d'Europa els capitans solen tenir una assegurança de responsabilitat civil.

Per aportació de la ACCMM es va plantejar la possibilitat de substitució de part de les pràctiques de navegació dels alumnes per hores de simulació. A Bèlgica s'accepta que una part de les pràctiques es puguin realitzar en simulador. Avui dia això no és legal, almenys aparentment. El STCW determina 12 mesos de mar per accedir al títol de pilot o oficial de màquines, el que literalment deixa fora les pràctiques en simulador. No obstant això, el tema està obert a debat doncs efectuar en simulador una part de les pràctiques obligatòries redundaria en una millor formació, en tenir la possibilitat de completar els mesos de navegació, possiblement en un sol tipus de vaixell i en una sola ruta, amb dies de simulador en altres mars, altres ports i altres vaixells. Hi ha vaixells, Offshore Supply Vessels sobretot, que porten el seu propi simulador a bord perquè els oficials es vagin entrenant a noves maniobres.

L'endemà es va realitzar l'assemblea pròpiament dita, amb els mateixos assistents i un bon nombre de capitans de Letònia, cosa que ja va passar a Barcelona fa dos anys. L'assemblea va enriquir els debats i aprovar el temari establert per la Junta de Govern per a l'any 2017.