FRERES AVANT TOUT

FRERES AVANT TOUT

El que això escriu, sempre que parlant amb companys de professió recordem “aventures” passades, coincidim que coneixem ports com Casablanca, Orà, Tànger, Alger, Agadir, Bejaia…No és estrany, tant ahir com actualment, Espanya és un soci comercial importantíssim per als dos països magrebins. Per descomptat França és majoritàriament el primer soci, però, si algun any els francesos es “adormen” és Espanya qui ocupa aquesta privilegiada posició. Però també és cert que ara, com en tot el planeta, el constant ascens comercial de la Xina és cada any major.

Marroquins i algerians acomodats poden visitar-se sense excessius problemes perquè grans avions comercials plens de somrients passatgers enllacen diàriament les seves dues capitals econòmiques. No obstant això, la frontera terrestre entre Algèria i el Marroc porta trenta anys tancada i l'enfrontament diplomàtic està més vegades que menys roent. Qualsevol negociador internacional embolicat en algun tema que els nostres dos veïns considerin estratègic o sensible, es veurà obligat a bregar amb dues representacions nacionals que, des del primer moment, es bloquegessin irracionalment fins fora mida.

Com tots hem llegit, aquest estiu la temperatura entre els dos governs torna a estar al màxim nivell. Les raons d'aquesta nova escalada són conegudes i estan molt ben explicades pels analistes especialitzats.

El que no aconsegueix el que això escriu és que algú li expliqui a qui beneficia aquest enfrontament crònic. Per descomptat ni a Espanya, ni a França ni a la CE i tampoc als seus països veïns i molt menys a Algèria i el Marroc perquè aquest enfrontament tan enquistat suposa per als dos països un desgast i una pèrdua d'oportunitats i sinergies enormes.

El dia que es produeixi una cooperació franca, continuada, intel·ligent, entre les dues nacions germanes, el Magreb serà la regió campiona del continent africà i la CE tindrà enfronti un gegant amb el qual deurà, inevitablement, entendre's.

El que això escriu, s’afegeix a la campanya del molt valent i brillant setmanari TelQuel (telquel.ma) a favor d'aquest futur que les joves generacions del Marroc i Algèria es mereixen. Inshallah.

                                                                                                                                                          MERCANTE

PS Això que anomenem “occident” (per cert, recordeu que Magreb significa exactament això) s'ha emportat un bon… a l'Afganistan. Nosaltres, no hem après res?