ELS VAIXELLS QUE VÉNEN

ELS VAIXELLS QUE VÉNEN

ELS VAIXELLS QUE VÉNEN.

CESMA, Confederation of Europeans Shipmasters' Associations, en la seva publicació mensual de setembre 2020, informa sobre una nova iniciativa noruega en el desenvolupament de vaixells autònoms i amb zero emissions.

Com la majoria d'aquests projectes se centra també en el trànsit de cabotatge. En la seva primera fase enllaçaran dues terminals, Moss i Horten, situades a un costat i a l'altre del fiord d'Oslo i separades entre si per 14 km d'aigües calmades.

S'ha creat una joint venture per a la realització del projecte sent l'empresa Massterly la que s'ocupa del sistema autònom que controlarà i operarà aquests vaixells. Entusiasta dels vaixells sense tripulació, Massterly publica en el seu web els seus arguments:

PER QUÈ AUTONOMIA?

Per al transport marítim de curta distància, els principals factors de cost són la tripulació i el maneig manual en port. Aquests costos es poden reduir significativament mitjançant la introducció d'autonomia.

Es poden construir embarcacions totalment autònomes amb un menor cost d'inversió, ja que no hi ha necessitat d'allotjament de la tripulació, equip de seguretat de la tripulació, aire condicionat, sistemes sanitaris o pont.

Tant els vaixells totalment autònoms com els automatitzats ofereixen un menor cost operatiu, ja que la tripulació a bord pot reduir-se o reemplaçar-se per complet per la tripulació en terra que fa costat a diversos vaixells.

Els vaixells autònoms brinden importants beneficis de seguretat, ja que el 75% dels accidents marítims són causats per errors humans, sent la principal causa la fatiga i el dèficit d'atenció.

Si no hi ha tripulació a bord, les embarcacions autònomes poden utilitzar més fàcilment la velocitat lenta i estalviar combustible.

Els vaixells autonomos faran el mateniment a port i amb un mínim de peces de recanvi i és probable que la seva propulsió sigui accionada per bateria o per piles de gas / combustible. Això significa que els vaixells autònoms tindran emissions zero o baixes a l'aire i a la mar.

Clars i rotunds aquesta gent de Massterly, veritat?

                                                                                                                                                  MERCANT