ELS DRETS HUMANS A LA MAR

ELS DRETS HUMANS A LA MAR

D'uns anys aquí es fa molt palpable que la mar, els oceans, és una cosa molt semblant a aquells ravals perifèrics, nascuts en desordre i mal il·luminats de les urbs de creixement sobrevingut que són zones en què l'autoritat que garanteix drets i protecció a les persones i a la naturalesa no exerceix o a penes actua i en conseqüència, amb la impunitat gairebé garantida els abusos es disparen. No estic parlant específicament del golf de Guinea o de les costes d'Aden o d'àrees del sud-est asiàtic., amb el que veiem en el Mediterrani ja ens val.

La declaració que l'ONG Human Rights at Sea ha publicat a Ginebra el 1r de març, vol convertir-se en l'eina de referència per a impulsar la lluita eficaç contra la degradada situació actual. Li donem la benvinguda.

Professora Anna Petrig

"Els drets humans en la mar són universals; s'apliquen en la mar, com el fan en terra.

Totes les persones en la mar, sense cap distinció, són titulars dels seus drets humans.

No hi ha raons marítimes específiques per a negar els drets humans en la mar.

Tots els drets humans establerts en virtut dels tractats i del dret internacional consuetudinari han de respectar-se en la mar.

No hi ha noves obligacions contingudes en la Declaració. No es demana a cap estat que assumeixi noves responsabilitats. La Declaració reuneix les diverses obligacions de drets humans que tenen tots els estats i explica com s'apliquen a les persones en la mar.

Els drets humans són universals i no es limiten a aplicar-se en la costa".

                                                                                                                                                                 ACCMM Nota: La Declaració dels Drets Humans de la Mar, pot ser consultada íntegra en la carpeta de DOCUMENTS de la nostra web (document 19)