ELECCIONS A LA JUNTA DE GOVERN I VOCALIES DE LA ACCMM

ELECCIONS A LA JUNTA DE GOVERN I VOCALIES DE LA ACCMM

Atès que s'ha presentat una única candidatura de llista tancada a la Junta de Govern i que, a més, s'han rebut cinc candidatures individuals per a cobrir les cinc vocalies que contempla el reglament de la ACCMM, estant totes elles degudament avalades per més de deu socis, la Comissió Electoral (CE), a través del seu president Añaterve Sánchez Hernández, considera innecessària la jornada de votació final prevista en el nostre reglament.

Com resultat de l'anterior i després d'un termini de deu dies per a rebre al·legacions, la Comissió Electoral proclamarà el proper 24 d'agost, els següents nous càrrecs:

Nova Junta de Govern

President: Agustín Montori Díez

Vicepresidente 1r: Josep Ollés Rei

Secretari: Víctor Rubio Larramona

Sotssecretari: Javier del Portillo

Tresorer: Carlos Salleras Villarroya

Vocals: Fernando Blasco Casares, Joan Cortada Bover, Joaquín Marías Ribó, Amadeu Outeiro Barber i Juan Zamora Terrés

                                                                                                                        ACCMM

 

p.s. el comunicat de la CE complert, el teniu disponible a la carpeta DOCUMENT d'aquesta web.