COMITÈ DE BENESTAR DEL PORT DE BARCELONA

COMITÈ DE BENESTAR DEL PORT DE BARCELONA

Tota la comunitat portuària hauríem de conèixer i donar suport a les accions del COMITÈ DE BENESTAR del nostre port que es va reunir el dia 15 de setembre amb l’assistència dels següents membres:

Sr. Francesc Bonada, Autoritat Portuària de Barcelona Sr. Javier Garcia, Autoritat Portuària de Barcelona Sra. Mireia Ferré, Oficina Tècnica de Sostenibilitat de l’APB Sr. Andrés Ferrer Sánchez, Corporació de Pràctics Sr. Josep Maria Daví, Remolcadors de Barcelona Sr. Alex Ferrándiz, Associació de Consignataris de Vaixells Sr. Carlos Salleras, Associació Catalana de Capitans M.M. Sra. Maria Dolores Muñoz, Institut Social de Marina Sr. Nelson Díaz, Capitania Marítima. Sra. Esther Villaseca, Associació d’Empreses Estibadores Sr. José Manuel Juárez, Confraria de Pescadors Sr. Ricard Rodríguez-Martos, Delegació Diocesana de l’ Apostolat del Mar.

Excusen la seva assistència: Sr. Josep Ros, Sdad. Gen. de Jefes y Oficiales de Màquines, Sr. Agustí Martín Mallofre, Facultat de Nàutica i sr. Marc Martí, ITF

Entre altres, es van tractar els temes de la celebracio del dia de la Verge del Carme, les accions en el dia mundial de la Gent de Mar de l'OMI, informació sobre la celebració del centenari de la fundació del Stella Maris i sobre les accions i recursos que es precisen en el nostre port. Així mateix es va exposar el retard en què s'està incorrent en el pagament als pescadors dels seus emoluents deguts per la parada de pesca reglamentària.

                                                                                                                                  ACCMM