CESMA NEWS

CESMA NEWS

EDICIÓ DE JUNY 2022

La Confederation of EuropeansShipmasters’ Associations (CESMA) ha publicat l'edició coreespondiente a juny del present any.

En aquesta edició es detallen els punts exposats i els acords aprovats en l'assemblea anual de la confederació (AGA) mantinguda recentment a Gènova.

En els temes tractats s'ha considerat entre altres la situació dels marins ucraïnesos, les conseqüències administratives del COVID que continua afectant les tripulacions, el canvi en el sistema de renovació del consell directiu, la formació o la nova web de CESMA.

Així mateix, s'informa dels dos interessants seminaris realitzats: Vaixells autònoms i LNG i altres combustibles del futur.

Finalment s'ha acordat que el nou AGA es realitzarà en Varna (Bulgària) en 2023.

Adjuntem enllaç per a la vostra completa informació.

                                                                                                                                 ACCMM

file:///C:/Users/vrubi/Downloads/CESMA%20NL%20June%202022%20(4).pdf