CAPITANS DE LA MARINA MERCANT, INGENYERS NAVALS I NAUCHERglobal CELEBRAN LA NOVA SEU

CAPITANS DE LA MARINA MERCANT, INGENYERS NAVALS I NAUCHERglobal CELEBRAN LA NOVA SEU

El 12 de desembre, responsables i associats de l'Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant, de la delegació a Catalunya del Col·legi Oficial d'Enginyers Navals i Oceànics, i els membres de l'staff d'Estudis Marítims Naucher, entre d'altres, van celebrar la nova seu del Centre d'Organitzacions Marítimes les instal·lacions comparteixen.

La celebració, que es va desenvolupar després d'una reunió de la Junta Directiva de l'associació de capitans, tenia també com a objectiu els llaços que uneixen a les entitats que formen part d'aquest pool marítim, després de la decisió de mitjans d'aquest any de compartir seu , Junas instal·lacions ubicades al carrer de Sardenya, 259 de Barcelona.

Amb aquesta coordinació d'entitats també es reforcen les sinergies de cara a millorar en el possible el sector marítim, portuari, naval i nàutic al conjunt del país.