CAIGUTS PER LA PANDEMIA

CAIGUTS PER LA PANDEMIA

CAIGUTS PER LA PANDÈMIA

JUST IN TIME

La crisi de nolis el primer origen dels quals va ser les disrupcions inicials creades per la pandèmia i que des de mitjan 2020 ocupa i preocupa a tots els actors de la nostra economia globalitzada, està derrocant al fins ara indiscutit mètode JUST IN TIME.

Aquest mètode, nascut en els anys setanta del segle passat en les factories Toyota, té com a objectiu l'existència d'estocs mínims (o zero en el cas d'un fanàtic de la excelencia) en el trinomi proveïdor-fabricant-client i que en la seva expressió profunda també afecta als operaris i les seves màquines. Estoc significa capital immobilitzat, espai ocupat i desplaçaments de materials a les zones de producció i viceversa i temps d'espera de persones i màquines. En conseqüència, estoc zero (o gairebé) significa una disminució dràstica en tots els elements anteriors i per consegüent un estalvi important i directe en les despeses de producció.

Des dels seus inicis al Japó a l'actualitat, el JIT està passant de ser un mantra global indiscutible a una creença només reservada als místics de la logística. En la pràctica es basa en una logística tant global com de proximitat molt eficient. Però ara, la seva implementació ha saltat per l'aire.L'anomenada crisi de nolis i el seu nou cep; la crisi de subministraments, ho ha arraconat al fons d'aquells magatzems que la seva intensa aplicació havia deixat obsolets.

Si els recanvis o les matèries basi havien d'arribar regularment a la factoria des de qualsevol part del món amb precisió de rellotge suís ara, el gran misteri és quan i quants elements arribaran. El compliment dels schedules (programació dels vaixells) de les principals navilieres estan clavats entre el 40 i el 58 per cent i els espais que es pot aconseguir en els vaixells són una dada aleatòria perquè segueixen sense estar garantits.

El resultat és que la provisió d'un estoc suficient és ara l'objectiu prioritari de tots els fabricants i distribuïdors i l'adjectiu “suficient” és directament proporcional a l'estat d'alarma en què es troba cada actor.

                                                                                                                                          MERCANT

PS A la foto Taiichi Ohno, 1912/1990, creador del mètode Just in time