ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

En l'assemblea general celebrada el dia 16 de febrer de 2023, l'Associció d'Amics del Museu Marítim de Barcelona (AAMMB) ha aprovat estudiar la creació de l'àrea del voluntariat per a aquelles persones que col·laboren i ajuden en activitats concretes de l'associació però sense pagar quota i, conseqüentment, sense poder intervenir amb veu i vot en les assemblees.

L'acceptació d'aquesta mesura obligaria una reforma en els estatuts per a donar cabuda a aquesta nova figura i donar-li cobertura en les seves actuacions tant legal com en termes d'accidents i responsabilitat civil.

La iniciativa ha partit del nou director del MMB Enric García i ha estat molt ben acollida per la Associació d’Amics del Museu Marítim de Barcelona que procedirà al seu estudi immediat.

                                                                                                                                                 ACCMM