1er ANY DE LA NOVA JUNTA DE GOVERN

1er ANY DE LA NOVA JUNTA DE GOVERN

Un any d'exercici

Un any d'exercici de la nova junta de govern, triada en 2021, és un bon moment per a reflexionar sobre la ACCMM i el seu posicionament en la societat marítima catalana i estatal.

Tres juntes han governat la ACCMM fins avui en la seva última etapa. Les que van resultar de les eleccions de 2012, 2016 i 2021 , aquestes últimes retardades per causa de la pandèmia COVID19.

En aquest temps, la ACCMM ha desenvolupat una labor de presència en la societat civil catalana, en el seu entorn marítim, mitjançant l'organització d'activitats, totes elles tendents a consolidar la nostra presència i la nostra decidida vocació de participar en la millora de les tasques dels marins en la mar i en terra, la professió en general i donar la nostra opinió a tota nova norma legal que afecti la professió.

En això estem, i per a això, hem anat organitzant diversos actes que ha gaudit d'una positiva repercussió pública i obtingut l'aprovació de la majoria dels nostres associats.

Però la ACCMM afronta una manca de res fàcil solució, i és l'escassa afiliació de joves marins professionals. La nostra portes estan obertes no sols als Capitans titulats, si no als Pilots de la MM i graduats universitaris en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim. Al costat de la Facultat de Nàutica, treballem perquè les noves promocions de titulats coneguin i s'interessin per una idea clara del que significa l'associacionisme professional, i l'evident necessitat que tenen i tindran en un futur en l'exercici de la seva activitat, d'una Associació en la qual bolcar les seves inquietuds professionals.

En això seguirem i tractarem que la pròxima Junta continuï en aquest camí.

Avui, ja és una realitat repetida la celebració de dues o més actes d'interès general per al sector marítim al llarg de l'any, en un fòrum obert de debat en el qual es manifesten aquells aspectes de major interès en la nostra activitat. La publicació de la revista SINGLADURA en la qual es reflecteixen les opinions dels nostres associats i de figures capdavanteres del nostre entorn, i no han faltat aquests anys ni faltaran en el futur la nostra reunions anuals com són el menjar d'estiu amb les nostres esposes, reunions aquestes que vam haver de cancel•lar per la pandèmia, i altres esdeveniments socials que tenen ja una tradició i que mantenim. La nostra web: capitansmercants.com, on bolquem tot allò que ens sembla oportú donar a conèixer i, en fi, tot allò que condueixi a una definida presència de la ACCMM en la societat.

Imperatiu per a tot això és comptar amb la col•laboració de tots els associats i de tots els interessats en una Marina Mercant espanyola coneguda, acceptada i respectada en el món marítim.

Agustin Montori

President de la ACCMM